موارد زیر در صورت دريافت گزارش کاربران و يا کنترل تصادفی مديريت سايت حذف خواهد شد و در صورت لزوم آی پی کاربر مسدود و دسترسی وی به سايت قطع خواهد شد.

فایل مغاير با شئونات اخلاقی و ملی و قوانین جمهوری اسلامی ایران

فایل دارای کپی رايت که حقوق نشر آن توسط مولف محفوظ است

فایل توهين آميز به مقامات سياسی و اقليت های قومی و مذهبی

مدیر سایت میتواند فایل های مخرب یا مخل ارائه سرویس مطلوب سایت را بدون اطلاع قبلی حذف کند

همچنین در صورت ارسال تذکر از سوی مقامات قضایی فایل مربوطه حذف و مشخصات آپلودکننده برای مقامات قضایی ارسال خواهد شد.

در صورت مشاهده تصوير مخالف با قوانين موضوع را اطلاع دهيد.