نشست مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکت‌های پیمانکار نگهداری شبکه
۲۶ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب آپی

جلسه هم اندیشی با مدیران شرکت های پیمانکار بخش نگهداری شبکه و فنی و تاسیسات، با حضور دکتر عباسی شاهکوه، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، معاونین و مدیران ذیربط در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.


مطالب پیشنهادی