پست بانک می تواند نقش بیشتری در برنامه های اقتصادی دولت داشته باشد
۲۱ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب آپی

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات با بیان اینکه پست بانک می تواند نقش بیشتری در برنامه های اقتصادی دولت داشته باشد، گفت: سیاست های پست بانک بهتر است به گونه ای تنظیم شود که تسهیلات پرداختی در راستای اشتغالزایی و رونق تولید داخلی جهت دهی شود.


مطالب پیشنهادی