کارگاه آموزش نحوه ثبت و پذیرش شرکت های دانش بنیان ۶ مرداد در تهران برگزار می شود
۲ام مرداد ۱۳۹۷ مطالب آپی

کارگاه آموزش نحوه ثبت نام و پذیرش شرکت هاب دانش بنیان ساعت ۹ تا ۱۲ روز شنبه ۶ مرداد ۹۷ برگزار می شود.

در مورد ابن کارگاه آموزشی اینطور نوسته شده است: «در سالهای اخیر برخی از کسب و کارهای مجازی موفق به ثبت شرکت خود به عنوان یک مجموعه دانش بنیان شده اند. در این بین برخی از شرکت ها نیز با موانعی روبرو شده و از دانش بینان شدن شرکت خود صرف نظر کرده اند. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در راستای آگاه سازی کسب و کارهای عضو خود در نظر دارد با مشارکت  ستاد فناوری اطلاعات معاونت علمی رئیس جمهور دومین کارگاه آموزشی نحوه ثبت و پذیرش شرکت های دانش بنیان را برگزار نمایند.»

اولویت ثبت نام با اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی می باشد.

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘

مطالب پیشنهادی