آغاز کمپین "صرفه جوئی در مصرف انرژی برای کمک به مناطق گرمسیری" در پست بانک ایران
۱۴ام تیر ۱۳۹۷ مطالب آپی

به دنبال دستور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص آغاز صرفه جویی از مجموعه دولت، کارکنان پست بانک ایران در اقدامی خودجوش با خاموش کردن نیمی از روشنایی محل کار خود و همچنین خاموش کردن سیستم های پرمصرف برق”کمپین صرفه جویی در مصرف انرژی برای کمک به مردم مناطق گرمسیری” را آغاز کردند.


مطالب پیشنهادی