اختصاص 467.6 میلیارد تومان به اشتغال پایدار در مناطق غیربرخوردار در سال گذشته توسط پست بانک
۲۳ام خرداد ۱۳۹۷ مطالب آپی

مدیرعامل پست بانک ایران، از تامین مالی ۵۴۴۵ طرح با اعتباری بیش از ۴۶۷٫۶ میلیارد تومان به ‌منظور ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق غیربرخوردار خبر داد و گفت: قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده این بانک با دستگاه ها و مراکز مختلف، شرایط مناسب برای ایفای نقش بیشتر پست‌بانک‌ایران در ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کرده است.


مطالب پیشنهادی