استفاده از پردازنده رایانه مردم برای ارزکاوی مجازی اقدامی غیراخلاقی است/ مدیران وب سایت ها باید نسبت به حقوق شهروندان توجه کنند
۵ام اسفند ۱۳۹۶ مطالب آپی

توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: استفاده از پردازنده رایانه مردم برای ارزکاوی مجازی، کاری غیراخلاقی است و مدیران وب سایت ها باید نسبت به حقوق شهروندان توجه نمایند.


مطالب پیشنهادی