مضرات چیپس بر روی بدن
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ مطالب آپی

اگر به مدت یکسال روزانه یک بسته چیپس بخورید، میزان مواد رادیواکتیوی که دریافت خواهید کرد ۱۰۰ برابر بیشتر از زمانی خواهد بود که به مدت یک سال در کنار یک تاسیسات اتمی زندگی کنید!


مطالب پیشنهادی