فضای مجازی غیرسالم که تریبون بیگانگان است، مانند "سگ هار" است و اگر رها شود گاز می‌گیرد
۶ام بهمن ۱۳۹۶ مطالب آپی

سیداحمد خاتمی:

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فضای مجازی سالم، مطلوب و مورد علاقه است اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان است، سگ هار است و اگر این سگ هار رها شود دوباره گاز خواهد گرفت.


مطالب پیشنهادی