حمایت از نرم‌افزارها و پیام رسان های اجتماعی مجاز داخلی
۲۸ام دی ۱۳۹۶ مطالب آپی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، خبر داد:

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اشاره به مصوبه ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: طبق این مصوبه، تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی مجاز نسبت به استفاده از ترافیک بین الملل، کاهش یافته است.


مطالب پیشنهادی