گزارش تصویری/ امضای تفاهم وزرای ارتباطات و اقتصاد پیرامون حمایت از کسب و کارهای نوپا
۲۳ام دی ۱۳۹۶ مطالب آپی

جلسه مشترک وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی در رابطه با هماهنگی جهت ایجاد نهاد مالی نوآورانه در قالب تامین سرمایه جمعی برای کسب و کارهای نوپا و نوآور، برگزار شد.


مطالب پیشنهادی