درآمد ناشی از رونق پیام رسان‌های بومی برای کشور، ده‌ها هزار میلیارد تومان است
۲۳ام دی ۱۳۹۶ مطالب آپی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تاکید کرد: درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان‌های بومی برای کشور دهها هزار میلیارد تومان است. با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.


مطالب پیشنهادی