انتخاب رئیس جدید هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران
۲۲ام دی ۱۳۹۶ مطالب آپی

مهدی صفری که از سوی شرکت اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران) به عنوان عضو جدید هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران معرفی شده بود، به عنوان رئیس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز برگزیده شد.


مطالب پیشنهادی