فیلترینگ تلگرام همه رشته‌های دولت در کسب و کار مجازی را پنبه می‌کند/ فیلترینگ تلگرام پاک کردن صورت مساله است
۱۶ام دی ۱۳۹۶ مطالب آپی

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: فیلترینگ تلگرام همه رشته‌های دولت را در زمینه کسب و کارهای مجازی پنبه خواهد کرد و متاسفانه نقشه راه دولت را در این زمینه مخدوش می‌کند.


مطالب پیشنهادی