مخفی کردن قدرت سیگنال از قابلیت‌های جدید اندروید می‌باشد
مطالب پیشنهادی