به جای بستن فضای مجازی باید به جامعه آموزش داد/ دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت/ شنود، موارد قانونی محدودی دارد، بیش از آن خلاف قانون است
۲۹ام آذر ۱۳۹۶ مطالب آپی

رییس جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی:

رییس جمهور احساس عدالت و تامین حقوق شهروندی را زمینه ساز آرامش جامعه دانست و تاکید کرد که آرامش اقتصاد، تعامل در سیاست خارجی، طرح تحول سلامت، دسترسی به فضای مجازی و حقوق شهروندی محور فعالیتهای دولت بوده است.


مطالب پیشنهادی