با رئیس جمهور هم شوخی دارید؟!
۲۹ام آذر ۱۳۹۶ مطالب آپی

“در این صحنه که عکاس خوب ایسنا خانم مونا هوبه فکر ثبت کرده، سردار اشتری می‌گفت “با رئیس جمهور هم شوخی دارید؟!” و بنده عرض می‌کردم ظاهرا اپراتورها شوخی دارند و ما ناظریم”.


مطالب پیشنهادی