معاون جدید فنی و بازرگانی مدیرعامل شرکت ملی پست کیست؟
۲۸ام آذر ۱۳۹۶ مطالب آپی

با حکم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره‌ی شرکت ملی پست، محمد احمدی به عنوان معاون فنی و بازرگانی مدیرعامل این شرکت منصوب شد. او پیش از این، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده‌ی علمی کاربردی پست و مخابرات بوده است.


مطالب پیشنهادی