اشتراک امکانات زیرساختی شرکت مخابرات ایران با بازیگران حوزه ارتباطات
۲۶ام آذر ۱۳۹۶ مطالب آپی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: به منظور تحقق مشتری مداری و رعایت عدالت ارتباطی، شرکت مخابرات ایران، در حال مذاکره در چارچوب مصوبات سازمان تنظیم مقررات با تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت بوده و تاکنون با برخی شرکت ها به توافقاتی نیز دست یافته است.


مطالب پیشنهادی