مدیرعامل تلوبیون؛ رشد ترافیک 10 درصدی با اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ مطالب آپی

مدیرعامل تلوبیون، گفت: پس از اینکه مردم بسته های اینترنت حجمی شان پایان یابد و سرویس های جدید را خریداری کنند، ما شاهد تاثیر مستقیم اعمال تعرفه‌های جدید خواهیم بود، ولی در همین زمان کوتاه هم ما یک رشد ترافیک نزدیک به ۱۰ درصدی را شاهد بودیم.  


مطالب پیشنهادی