تهدید بزرگ جوانان از نگاه وزیر ارتباطات
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ مطالب آپی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: مشخص است که در کارآفرینی فرصت بی نظیر ما جوانان ما هستند و تهدید بزرگ آنها عدم وجود هماهنگی در بخشهای مختلف نظام برای تسهیل این نوع کسب و کارهاست.


مطالب پیشنهادی