توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری و عمرانی، اولویت اصلی شرکت ملی پست
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ مطالب آپی

مدیرعامل شرکت ملی پست، تاکید کرد:

حسین نعمتی، که بتازگی عهده دار مسوولیت مدیریت شرکت ملی پست شده است، توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری و عمرانی را اولویت اصلی این شرکت اعلام کرد و گفت: مشارکت در پروژه‌های کلان ملی و اقتصاد مقاومتی نیازمند برخورداری از زیرساخت های قوی و فناوری روز است که این مهم باید در اولویت سرمایه‌گذاری ها قرار گیرد.


مطالب پیشنهادی