برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
۲۵ام آبان ۱۳۹۶ مطالب آپی

سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای توسعه کمی و کیفی الزامات و کاربردهای اساسی فاوا و نسبت به فرهنگ ‌سازی و انتقال دانش در خصوص سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به منظور توانمند سازی شرکت‌های خصوصی جهت اخذ گواهینامه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، دوره‌ آموزش آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را برگزار می‌کند.


مطالب پیشنهادی